Registrul pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor