Achizitii publice

ANUNŢ PUBLIC Nr. 589 din 21.01.2014

   Primăria comunei Balaciu aduce la cunostinţă publică organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea unor terenuri intravilane aflate în domeniul privat al comunei, în următoarele condiţii:

1. Denumirea si sediul organizatorului licitatiei, numar de telefon/fax;
Terenurile sunt proprietatea privată a comunei Balaciu, cu sediul în satul Balaciu, str.Calea Bucuresti nr.22, CF 4365140 şi aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Balaciu.

Organizatorul licitaţiei: Primaria comunei Balaciu, prin structura sa de specialitate, respectiv Comisia de adjudecare numită de Primarul comunei Balaciu prin Dispoziţia nr.36 din 20.03.2014

Date de contact: Tel/fax 0243261244/0243261058, e-mail: primaria@balaciu.ro

2. Obiectul licitatiei, adresa imobilului unde poate fi vizitat;
Obiectul licitatiei îl reprezintă vânzarea, a trei loturi de teren (lot 1,2,3) aşa cum au fost delimitate prin HCL Balaciu nr.20 din 30.08.2013 şi înscrise în cartea funciară a comunei. Sunt situate în incinta fostului CAP al comunei unde pot fi şi vizitate.

3. Data, ora limita si locul de depunere a documentelor de participare la licitatie;
Documentele de înscriere la licitatie se vor depune la Registratura Primăriei Balaciu până la data limită de 10.04.2014 ora 12.

4. Locul de unde se poate obtine dosarul de prezentare
Dosarul de prezentare se poate obţine de la Registratura Primăriei Balaciu începând cu data de 26.03.2014.

5. Data, ora si locul desfasurarii licitatiei.
Licitatia se va desfăşura în data de 11.04.2014 ora 10 la Primăria Balaciu. În caz de neadjudecare, repetarea licitatiei se va face după 7 zile calendaristice.

6. Cuantumul taxei şi al garanţiei de participare la licitaţie precum şi modalitatea de plată a acestora
Garantia de participare este de 10% din pretul de începere al licitatiei, aferent lotului pentru care se licitează. Dacă se licitează pentru mai multe loturi, se va plăti o garantie de participare pentru fiecare lot în parte.

Taxa de participare la licitatie este de 200 lei. Contravaloarea dosarului de prezentare 20 lei: click aici 

PRESEDINTELE COMISIEI DE LICITATIE 
BUSTEA VASILE