Plan urbanistic general

  • Adresa nr. 2167 din 07.06.2021 Rezultatele informarii si consultarii publicului Etapa III – Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare Vizualizare
  • ANUNT Nr. 1747 din 04.05.2021 organizare consultare publică privind Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Balaciu Judeţul Ialomiţa – Etapa III – elaborarea propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare: click aici
  • INVITATIE Nr.1748 din 05.04.2021 privind participarea la ŞEDINŢA PUBLICĂ ce se va organiza la faza elaborarea propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare – aferente actualizării Planului Urbanistic General al Comunei Balaciu, Judeţul Ialomiţa: click aici
  • Raport Nr. 2730 din 11.09.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa II – etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare: click aici
  • Raport Nr. 1387 din 03.05.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa I – etapa pregătitoare privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Balaciu: click aici
  • Actualizare Plan Urbanistic General și RLU comuna Balaciu, județul Ialomița: Studiu de fundamentare cu caracter consultativ: click aici