Proiecte Investitionale

–  Balaciu HCL nr.46 din 18.12.2020 privind instrumentarea proiectului: ,,Dotarea unităților de învățământ din Comuna Balaciu pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul online” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Operaţional Competitivitate, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. Vizualizare
– Balaciu HCL nr.44 din 14.12.2020 privind aprobarea implementării proiectului ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BALACIU JUDETUL IALOMITA “ Vizualizare
– Balaciu HCL nr.38 din 03.12.2020 privind aprobarea implementării obiectivului de investiţii ,, Înfiinţare Sistem inteligent de distribuţie gaze naturale,, în comuna Balaciu judeţul Ialomiţa Vizualizare
– Balaciu HCL nr.37 din 03.12.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor Munteni Buzau, Sarateni,Balaciu, Ion Roata, Salcioara, Sfantu-Gheorghe în vederea accesarii programului de investitii „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ”  Vizualizare
– Balaciu HCL nr. 36 din 03.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.15 din 18.03.2020 privind implementarea proiectului de investiţii ,, Sistem de supraveghere în comuna Balaciu,, Vizualizare

– HCL nr. 12 din 13.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei fază Proiect tehnic de execuţie aferentă obiectivului de investiţii ,, Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu, cu satele componente, judetul Ialomiţa,,: click aici
– RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI nr. 1022 din 07.05.2013 pentru documentatia ,,Plan urbanistic zonal–Realizare centrală fotovoltaică şi racord electric,,: click aici