Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.
      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. Alte formulare

        
       Cerere pentru emitere Certificat de urbanism: click aici
       Cerere eliberare certificat edificare constructie: click aici

       Pentru emiterea Certificatului de Urbanism informare, dezmembrare, alipire sunt necesare următoarele acte:

       • 1 dosar continand:

        – cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi (original); pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii, – plan de incadrare in zona(copie),

       – schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.
       • 1 dosar conţinând:
       – cerere tip de emitere certificat de urbanism, completata integral cu specificarea parcelelor care se alipesc sau se dezmembreaza, conform precizarilor din formular, 1 exemplar,
       – copie act de proprietate,
       – cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi (copie) pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii,
       – plan de incadrare in zona(copie),
       – schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.
        
       Cu aceste acte solicitantul vine la compertimentul impozite şi taxe, pentru a i se calcula taxa de emitere a certificatului de urbanism.
       Solicitantul poate plati aceasta suma cu chitanţă la casieria Primariei Balaciu sau prin ordin de plata.
       Dovada plaţii taxei(în copie) împreună cu cererea de emitere a certificatului şi cu cele două dosare se depun la registratură.
       Termen de emitere a certificatului de urbanism: 30 zile de la data depunerii documentaţiei.
       Certificatul se ridică de la compartimentul urbanism.
        
       • Cerere eliberare adeverinta teren agricol extravilan: click aici
       • Cerere eliberare adeverinta teren agricol societati: click aici
       • Cerere eliberare atestat de producator si a carnetului de comercializare: click aici
       • Cerere eliberare certificatului de nomenclatura stradala si adresa: click aici
       • Cerere eliberare pentru eliberarea adeverinta anexei nr 1 – Legea 145 din 2014 pentru comercializarea produselor agricole pe piata libera: click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici