Formulare tip (cu mentionarea timpului necesar completarii)

1. Anexa nr. 5 – Formular online pentru solicitarea informatiilor in baza Legi nr.544/2001.

  2. Anexa nr. 11 – Formular online pentru transmiterea petitiilor.

   3. Anexa 16 – Formular on-line pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandari pdf. si docx.

    Nr. articol

    4. Anexa nr.18 – Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din legea nr. 52/2003  pdf. si docx.

     Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primariei.

      De exemplu:

      Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului dumneavoastră pentru ca datele personale introduse să fie date utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central în vederea comunicării informațiilor referitoare la punerea în consultare publică a proiectelor de acte normative inițiate de primarie.

      5. Anexa nr. 19 – Registrul organizaţiilor luate în evidenţa autorităţii/instituţiei conf. art. 52 al. 1 și 2 din O.G. nr. 26/2000 pdf. si  docx.

       6. Alte formulare

        
       Cerere pentru emitere Certificat de urbanism: click aici
       Cerere eliberare certificat edificare constructie: click aici

        

          Pentru emiterea Certificatului de Urbanism informare, dezmembrare, alipire sunt necesare următoarele acte:
        
       • 1 dosar continand:

        – cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi (original); pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii, – plan de incadrare in zona(copie),

       – schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.
        
       • 1 dosar conţinând:
       – cerere tip de emitere certificat de urbanism, completata integral cu specificarea parcelelor care se alipesc sau se dezmembreaza, conform precizarilor din formular, 1 exemplar,
       – copie act de proprietate,
       – cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi (copie) pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii,
       – plan de incadrare in zona(copie),
       – schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.
        
       Cu aceste acte solicitantul vine la compertimentul impozite şi taxe, pentru a i se calcula taxa de emitere a certificatului de urbanism.
       Solicitantul poate plati aceasta suma cu chitanţă la casieria Primariei Balaciu sau prin ordin de plata.
       Dovada plaţii taxei(în copie) împreună cu cererea de emitere a certificatului şi cu cele două dosare se depun la registratură.
       Termen de emitere a certificatului de urbanism: 30 zile de la data
       depunerii documentaţiei
       Certificatul se ridică de la compartimentul urbanism.
        
       • Cerere eliberare adeverinta teren agricol extravilan: click aici
       • Cerere eliberare adeverinta teren agricol societati: click aici
       • Cerere eliberare atestat de producator si a carnetului de comercializare: click aici
       • Cerere eliberare certificatului de nomenclatura stradala si adresa: click aici
       • Cerere eliberare pentru eliberarea adeverinta anexei nr 1 – Legea 145 din 2014 pentru comercializarea produselor agricole pe piata libera: click aici
       • Formular cerere acordare ajutor social – alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
       • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
       • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
       • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
       • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
       • Cerere angajare asistent personal: click aici
       • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici