Regulamentele privind procedurile administrative

– Balaciu HCL nr.3 din 29.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.34 din 03.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, mandat 2020-2024 Vizualizare
 
– Balaciu HCL nr. 34 din 03.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, mandat 2020-2024 Vizualizare
 
– HCL nr. 03 din 26.02.2020 privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare şi publicare a Monitorului Oficial al comunei Balaciu, în format electronic Vizualizare
 

– Dispozitia nr. 14 din 03.02.2020 privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a personalului din cadrul Primariei comunei Balaciu Vizualizare

 
– REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL BALACIU
 MANDAT 2016-2020 Anexa la Hotarârea nr.12 din 31.08.2016: click aici