Transparenta decizionala

Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link

Anunt public nr. 3048 din 09.09.2021 intentie adoptare proiect de HCL nr. 7029 din 06.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare CL Vizualizare

Procedură de sistem comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale Cod: PS – [Nr. procedură din Registrul de evidență] Ediția 1 , Revizia Data: 10.04.2019: click aici

– Anunt public nr. 4576 din 10.10.2019 privind Sedinta ordinara 17.10.2019  Vizualizare
– Anunt nr. 4542 din 20.03.2019 privind Sedinta ordinara din 27.03.2019: click aici
– Anunt nr. 134 din 16.01.2019 privind sedinta ordinara din 23.01.2019: click aici
– Anunt public nr. 4609 din 12.12.2018 privind Sedinta ordinara din 18.12.2018: click aici
– Anunt public nr. 122 din 15.01.2018 intentie adoptare proiect 4676 : click aici  si Proiect de hotarare nr. 4676 din 15.01.2018: click aici
– Anunt public nr. 121 din 15.01.2018 intentie adoptare proiect 4675: click aici si Proiect de hotarare nr. 4675 din 15.01.2018: click aici
– Anunt public Nr 3698 din 11.12.2017 privind sedinta ordinara a Consiliului Local Balaciu din data de 18.12. 2017, orele 13:00, la sediul Consiliului Local: click aici
– Anunt colectiv Nr 3674 din 22.09.2017 privind sedinta ordinara a Consiliului Local Balaciu din data de 29.09. 2017, orele 13:00, la sediul Consiliului Local: click aici
– Anunt colectiv Nr 3632 din 14.04.2017 privind sedinta ordinara a Consiliului Local Balaciu din data de 20 aprilie 2017, orele 15, la sediul Consiliului Local: click aici
– Anunt colectiv Nr 4824 din 01.03.2017 pentru comunicarea prin publicitate: click aici

A N U N Ţ Nr. 277 din 01.02.2017 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.12 din 31.08.2016, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire şi percepere a taxelor speciale , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna martie 2016.

A N U N Ţ Nr. 278 din 01.02.2017 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.12 din 31.08.2016, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna martie 2016.

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3678 din 23.09.2016 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 29 septembrie 2016,orele 15 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu

ANUNŢ  PUBLIC Nr. 3607 din 12.02.2016 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 18 februarie 2016,orele 14 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu

A N U N Ţ Nr. 2994 din 05.11.2015 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna decembrie 2015.

A N U N Ţ Nr. 2793 din 02.10.2015 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea modalităţii de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 , ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu, judeţul Ialomiţa, în şedinţa ordinară din luna noiembrie 2015. 
Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site -ul www.balaciu.ro, începând cu data de 02.10.2015. 

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E privind aprobarea modalităţilor de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019: click aici

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3552 din 09.06.2015 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 15 iunie 2015,orele 13 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3527 din 23.03.2015 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 30 martie 2015, orele 13 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu

ANUNŢ PUBLIC Nr. 3517 din 20.02.2015 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 27 februarie 2015, orele 13, la sediul Consiliului Local, va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu

– Anunţ de intenţie nr. 378 / 16.02.2015 referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea bugetului comunei Balaciu pe anul 2015, ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu, judeţul Ialomiţa, în şedinţa ordinară din luna martie 2015: click aici

– PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2015: click aici

A N U N Ţ     P U B L I C  Nr. 3548 din 17.09.2014 În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 22 septembrie 2014, orele 13, la sediul Consiliului Local, va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu

ANUNŢ  PUBLIC Nr. 3543 din 24.07.2014  În conformitate cu prevederile art.39 alin.6 din Legea nr.215/2001,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.8 alin.1 lit.a) din Legea nr.52/2003 , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 30 iulie 2014,orele 13 ,la sediul Consiliului Local,va avea loc sedinţa ordinară a Consiliului Local Balaciu

 ANUNT PUBLIC privind numerotarea si delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Balaciu pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 25.05.2014
a) Sectia de votare nr.102 ce va funcţiona în clădirea Căminului cultural Balaciu, unde vor vota alegătorii din satul Balaciu, ce au domiciliul pe străzile: Abundenţei, Agricultorilor, Bazei, Berechet, Calea Bucuresti, Crivăţului, Eroii Pătraşcu, Gheţăriei, Lujerului, Mănăstirilor, Nouă, Petre Balaciu, Poştei, Preot Barbu, Salcâmilor.
b) Secţia de votare nr.103 ce va funcţiona în clădirea Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, unde vor vota alegătorii din satul Balaciu, ce au domiciliul pe străzile:1 Decembrie 1918, Aleea Verde, Av.Pompiliu Stângă, Chioşcului, Eroii Miu, Eternităţii, Lalelelor, Magazinului, Merilor, Morii, Nordului, Pitisteanu, Primăverii, Rampa Veche, Revoluţiei,Viilor, Zorilor.
c) Secţia de votare nr.104 ce va funcţiona în clădirea Sălii de festivităţi din satul Crăsanii de Jos, unde vor vota alegătorii ce au domiciliul în satele Crăsanii de Jos şi Crăsanii de Sus.
d) Secţia de votare nr.105 ce va funcţiona în clădirea Grădinitei Copuzu, unde vor vota alegătorii ce au domiciliul în satul Copuzu.

A N U N Ţ  P U B L I C  În conformitate cu prevederile  art.7 alin.9 din Legea nr.52/2003, republicată, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Balaciu că în data de 12 februarie 2014, orele 13, la sediul Consiliului Local, va avea loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014. Sunt invitati să participe conducătorii instituţiilor publice locale, reprezentanţii agenţilor economici de pe raza comunei şi orice persoană interesată. click aici

A N U N Ţ nr. 103 din 17.01.2014 În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, proprietatea privată a comunei Balaciuce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna februarie 2014. click aici

A N U N Ţ 38 din 08.01.2014  În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, a art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea bugetului comunei Balaciu pe anul 2014, ce urmează a fi supus spre adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna februarie 2014 click aici

A N U N Ţ  În baza prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,art.39 alin.3 şi art.29 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.11 din 21.08.2008, autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014, ce urmează a fi supus spre adoptarea Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna decembrie 2013: click aici
P R O I E C T   D E   H O T Ã R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014: click aici Anexa la P R O I E C T   D E   H O T Ã R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014: click aici
 Anuntul public nr. 5196 / 14.12.2011 privind organizarea sedintei ordinare a Consiliului Local pe luna decembrie 2011: click aici

Minute_sedintaCL22.04.2011.doc Vizualizare
MinutasedintaCL20.06.2011.doc Vizualizare
ProcesverbalsedintaCL20.06.2011.doc Vizualizare
ProcesverbalsedintaCL22.04.2011.doc Vizualizare