Taxe si impozite locale

2022

 • Proces verbal nr. 10968 din 24.05.2022 privind afisarea anuntului de comunicare prin publicitate a actului administrativ fiscal Somatie de plata si titlu executoriu nr. 10952 din 16.05.2022 Savu Gheorghe  Vizualizare
 • Anunt individual nr. 10968 din 24.05.2022 Somatie de plata si titlu executoriu nr. 10952 din 16.05.2022 Savu Gheorghe  Vizualizare

2021

 • Anunt colectiv nr. 8955 din 05.04.2021 pentru comunicarea prin publicitate PJ 2021 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 8955 din 05.04.2021 pentru comunicarea prin publicitate PF 2021 Vizualizare
 • Balaciu HCL nr.42 din 25.11.2021 stabilire impozit TMT an 2022 – mijloacele de transport Vizualizare
 • Balaciu HCL nr.16 din 26.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 Vizualizare
 • Balaciu HCL nr.7 din 29.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.21 din 28.05.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
 • Balaciu HCL nr.1 din 29.01.2021 privind înregistrarea U.A.T. comuna Balaciu în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor si taxelor locale utilizând cardul bancar Vizualizare

2020

 • Balaciu DP nr.95 din 10.12.2020 privind stabilirea de masuri si responsabilitati pentru inregistrarea UAT Balaciu in sistemul de plata a impozitelor si taxelor locale prin mijloace electronice Vizualizare
 • Balaciu HCL nr. 21 din 28.05.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 1382 din 15.04.2020 pentru comunicarea prin publicitate PJ 2020 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 1382 din 15.04.2020 pentru comunicarea prin publicitate PF 2020 Vizualizare

2019

 • Anunt colectiv nr. 5917 din 15.04.2019 persoane juridice Impozite si Taxe Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 5916 din 15.04.2019 persoane fizice Impozite si Taxe Vizualizare
 • Proiect de hotarare nr. 4683 din 04.03.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 Vizualizare si Anexe HCL impozite 2020 Vizualizare

2018

 • Anunt colectiv nr. 5652 din 18.04.2018 pentru comunicarea prin publicitate PJ 2018 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 5652 din 18.04.2018 pentru comunicarea prin publicitate PF 2018 Vizualizare

2017

 • Anunt colectiv nr. 4902 din 05.04.2017 pentru comunicarea prin publicitate PJ 2017 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 4902 din 05.04.2017 pentru comunicarea prin publicitate PF 2017 Vizualizare

2016

 • Anunt colectiv nr. 4905 din 07.04.2016 pentru comunicarea prin publicitate PJ 2016 Vizualizare
 • Anunt colectiv nr. 4905 din 07.04.2016 pentru comunicarea prin publicitate PF 2016 Vizualizare
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru P.F.: click aici 

Compartimentul Impozite şi Taxe

 • Direcţia taxe şi impozite invită contribuabilii să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului local.
 • Prin lege, Guvernul actualizează taxele şi impozitele locale o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
 • întrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare, prin HG 956 din august 2009, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar pentru intreaga ţară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 şi sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informaţii publicate atât în presa centrală cât şi în cea locală.
 • In afara taxelor şi impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte taxe şi impozite cât şi alte obligaţii, nefiscale (chirii, redevenţe, etc), se stabilesc descentralizat, de către fiecare dintre autoritate locală în parte.

Conditiile cumulative pentru impozitul pe cladiri.

 • Cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o sursa naturala – put, fântâna sau izvor – în sistem propriu;

 • Cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reteaua publica;

 • Cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica – grup electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala;

 • Cladirea se considera ca are instalatie de încalzire daca aceasta se face prin intermediul agentului termic – abur sau apa calda de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale termice proprii – si îl transmit în sistemul de distributie în interiorul cladirii, constituit din conducte si radiatoare – calorifere, indiferent de combustibilul folosit – gaze, combustibil lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/convectoarelor;

Formulare tipizate

 • ANEXA 01 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice.
 • ANEXA 02 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice.
 • ANEXA 03 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice.
 • ANEXA 04 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice.
 • ANEXA 05 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 06 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport peste 12 tone – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 07 Declaraţie fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa – persoane fizice/juridice.
 • ANEXA 08 Decizie de impunere – persoane fizice.
 • ANEXA 09 Decizie de impunere – persoane juridice.
 • ANEXA 10 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane fizice.
 • ANEXA 11 Certificat fiscal – persoane fizice.
 • ANEXA 12 Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala – persoane juridice.
 • ANEXA 13 Certificat fiscal – persoane juridice.
 • ANEXA 14 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 15 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.
 • ANEXA 24 Cerere pentru deschiderea succesiunii – GDPR

 

Ghidul si infograficul Ministerului de Finante privind aplicarea Codului Fiscal:

 • Ghidul ilustrativ proprietari persoane fizice – impozitul pe cladiri: click aici

 • Infografic impozitul pe cladiri v6: click aici

Infografic impozitul pe cladire