Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă

Persoană responsabilă pentru relatia cu societatea civilă este desemnată d-na Maria Drăgan, consilier grad superior în cadrul compartimentului stare civilă, registratură, relatii cu publicul, petiţii, arhivă