Plan anual de actiune privind serviciile sociale

  • Balaciu HCL nr.6 din 31.01.2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
  • Balaciu HCL nr.14 din 25.03.2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Vizualizare
  • Balaciu HCL nr. 05 din 26.02.2020 Vizualizare