Programul de functionare al institutiei

 ANUNT PUBLIC


AVÂND ÎN VEDERE HOTĂRÂREA NR.4 DIN 13.03.2020 A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BALACIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MASURI PENTRU PREVENIREA, COMBATEREA ŞI GESTIONAREA INFECŢIILOR CU CORONAVIRUSUL COVID 19, ADUCEM LA CUNOSTINŢA PUBLICULUI CĂ ACTIVITATEA INSTITUŢIEI, PÂNĂ LA DATA DE 31.03.2020, SE VA DESFĂŞURA ÎN URMĂTOARELE CONDIŢII:

1. Toate cererile prin care se solicită eliberarea de adeverinte, certificate, dovezi, publicatii de vanzare a terenurilor ,certificate fiscale, se vor adresa on-line, pe adresa de e-mail a instituţiei – primaria@balaciu.ro, pe fax.0243261058 sau prin posta. Formularele de cereri se regasesc pe site-ul instituţiei : https://www.balaciu.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip/.

2. Reducerea/suspendarea efectuării anchetelor sociale la domiciliul populaţiei.

3. Suspendarea audienţelor până la data de 31.03.2020

PRIMAR 
Mirel-Dănuţ SIMION