Hotărâri de C.L.

Anul 2021
 • Balaciu HCL nr.33 din 29.09.2021 rectificare buget Nr: 33 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
  • Balaciu HCL nr.32 din 29.09.2021 aprobare fuziune ADI ECO Nr: 32 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
   • Balaciu HCL nr.31 din 29.09.2021 modificare HCL nr.6 din 29.01.2021 Nr: 31 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
    • Balaciu HCL nr.30 din 29.09.2021 modificare HCL nr.17 din 26.04.2021 Nr: 30 (Adaugat la data 29.09.2021) Vizualizare
     • Balaciu HCL nr.28 din 16.07.2021 aprobare docum. suport si docum atribuire contract lucrari Dispensar medical Nr: 28 (Adaugat la data 16.07.2021) Vizualizare
      • Balaciu HCL nr.27 din 09.07.2021 rectificare buget Nr: 27 (Adaugat la data 09.07.2021) Vizualizare
       • Balaciu HCL nr.26 din 30.06.2021 ptr. modificare HCL nr.18 din 26.04.2021 Nr: 26 (Adaugat la data 30.06.2021) Vizualizare
        • Balaciu HCL nr.25 din 30.06.2021 vanzare teren intravilan Nr: 25 (Adaugat la data 30.06.2021) Vizualizare
         • Balaciu HCL nr.24 din 30.06.2021 alegere presedinte sedinta Nr: 24 (Adaugat la data 30.06.2021) Vizualizare
          • Balaciu HCL nr.23 din 25.05.2021 privind participarea unităţii administrativ-teritoriale comuna Balaciu în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului de interes județean Nr: 23 (Adaugat la data 25.05.2021) Vizualizare
           • Balaciu HCL nr.22 din 06.05.2021 privind aprobarea participarii la ”PROGRAMUL JUDEŢEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ-IALOMIȚA 2021” cu proiectul ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Balaciu prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat LED eficiente energetic” Nr: 22 (Adaugat la data 06.05.2021) Vizualizare
            • Balaciu HCL nr.21 din 06.05.2021 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru proiectul ,,Eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Balaciu prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat LED eficiente energetic” Nr: 21 (Adaugat la data 06.05.2021) Vizualizare
             • Balaciu HCL nr.20 din 26.04.2021 privind stabilirea de măsuri pentru administrarea unor suprafeţe de păşune Nr: 20 (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
              • Balaciu HCL nr.19 din 26.04.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.9 din 25.03.2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Balaciu în Adunarea Generală a Asociaţilor Societatii Comerciale de interes public ADI 7 Societate cu Răspundere Limitată Nr: 19 (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
               • Balaciu HCL nr.18 din 26.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu şi al activităţilor autofinanţate, finanţate integral din venituri proprii pe anul 2021 Nr: 18 (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
                • Balaciu HCL nr.17 din 26.04.2021 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă la nivelul comunei Balaciu , judetul Ialomiţa Nr: 17 (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
                 • Balaciu HCL nr.16 din 26.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 Nr: 16 (Adaugat la data 26.04.2021) Vizualizare
                  • Balaciu HCL nr.15 din 25.03.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.6 din 29.01.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Balaciu şi al serviciilor publice de interes local Nr: 15 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                   • Balaciu HCL nr.14 din 25.03.2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 14 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                    • Balaciu HCL nr.13 din 25.03.2021 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap,pentru anul 2021 Nr: 13 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                     • Balaciu HCL nr.12 din 25.03.2021 privind aprobarea rezilierii unor contracte de inchiriere a unor suprafeţe de păşune ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale Nr: 12 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                      • Balaciu HCL nr.11 din 25.03.2021 privind aprobarea unui act adiţional de modificare a contractelor de închiriere a păşunii aflate în proprietatea privată a comunei Balaciu Nr: 11 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                       • Balaciu HCL nr.10 din 25.03.2021 privind aprobarea Planului Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Balaciu pentru asigurarea cu resurse materiale,umane si financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021 Nr: 10 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                        • Balaciu HCL nr.9 din 25.03.2021 privind desemnarea reprezentantului comunei Balaciu în Adunarea Generală a asociaţilor Societatii Comerciale de interes public ADI 7 Societate cu Răspundere Limitată Nr: 9 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                         • Balaciu HCL nr.8 din 25.03.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 8 (Adaugat la data 25.03.2021) Vizualizare
                          • Balaciu HCL nr.7 din 29.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.21 din 28.05.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 Nr: 7 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                           • Balaciu HCL nr.6 din 29.01.2021 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Balaciu şi al serviciilor publice de interes local Nr: 6 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                            • Balaciu HCL nr.5 din 29.01.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.28 din 09.09.2020 pentru aprobarea finanţării posturilor de personal nedidactic necesar pentru unitatea de învăţământ Scoala Gimnazială ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, în anul şcolar 2020-2021 Nr: 5 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                             • Balaciu HCL nr.4 din 29.01.2021 privind utilizarea excedentului anilor precedenţi, pentru acoperirea temporară în anul 2021 a golurilor de casă în cadrul secţiunii de funcţionare la sursa ,,E,, bugetul local de venituri şi subvenţii Nr: 4 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                              • Balaciu HCL nr.3 din 29.01.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.34 din 03.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, mandat 2020-2024 Nr: 3 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                               • Balaciu HCL nr.2 din 29.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Balaciu în anul şcolar 2021-2022 Nr: 2 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                • Balaciu HCL nr.1 din 29.01.2021 privind înregistrarea U.A.T. comuna Balaciu în Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor si taxelor locale utilizând cardul bancar Nr: 1 (Adaugat la data 29.01.2021) Vizualizare
                                 Anul 2020
                                 • Balaciu HCL nr.47 din 28.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu, pe anul 2020 Nr: 47 (Adaugat la data 28.12.2020) Vizualizare
                                  • Balaciu HCL nr.46 din 18.12.2020 privind instrumentarea proiectului: ,,Dotarea unităților de învățământ din Comuna Balaciu pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul online” cu finanțare prin fonduri publice nerambursabile obținute prin Programul Operaţional Competitivitate, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. Nr: 46 (Adaugat la data 18.12.2020) Vizualizare
                                   • Balaciu HCL nr.45 din 14.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu, pe anul 2020 Nr: 45 (Adaugat la data 14.12.2020) Vizualizare
                                    • Balaciu HCL nr.44 din 14.12.2020 privind aprobarea implementării proiectului ,,INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BALACIU JUDETUL IALOMITA “ Nr: 44 (Adaugat la data 14.12.2020) Vizualizare
                                     • Balaciu HCL nr.43 din 03.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.23 din 24.05.2017 privind aprobarea asocierii comunei BALACIU cu judetul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa Nr: 43 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                      • Balaciu HCL nr.42 din 03.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu, pe anul 2020 Nr: 42 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                       • Balaciu HCL nr.41 din 03.12.2020 privind stabilirea numărului şi a cuantumului burselor de merit ce se vor acorda elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu , în anul scolar 2020-2021 Nr: 41 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                        • Balaciu HCL nr.40 din 03.12.2020 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Balaciu în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii constituită în cadrul Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu Nr: 40 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                         • Balaciu HCL nr.39 din 03.12.2020 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Balaciu în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu Nr: 39 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                          • Balaciu HCL nr.38 din 03.12.2020 privind aprobarea implementării obiectivului de investiţii ,, Înfiinţare Sistem inteligent de distribuţie gaze naturale,, în comuna Balaciu judeţul Ialomiţa Nr: 38 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                           • Balaciu HCL nr.37 din 03.12.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat / asociere a comunelor Munteni Buzau , Sarateni,Balaciu, Ion Roata, Salcioara,Sfantu-Gheorghe în vederea accesarii programului de investitii „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final ” Nr: 37 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                            • Balaciu HCL nr.36 din 03.12.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.15 din 18.03.2020 privind implementarea proiectului de investiţii ,, Sistem de supraveghere în comuna Balaciu,, Nr: 36 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                             • Balaciu HCL nr.35 din 03.12.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare acordată consilierilor locali Nr: 35 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                              • Balaciu HCL nr.34 din 03.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Balaciu, mandat 2020-2024 Nr: 34 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                               • Balaciu HCL nr.33 din 03.12.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Balaciu, mandatul 2020-2024 Nr: 33 (Adaugat la data 03.12.2020) Vizualizare
                                                • Balaciu HCL nr.30 din 12.10.2020 Nr: 30 (Adaugat la data 12.10.2020) Vizualizare
                                                 • Balaciu HCL nr.29 din 10.09.2020 Nr: 29 (Adaugat la data 10.09.2020) Vizualizare
                                                  • Balaciu HCL nr.28 din 09.09.2020 Nr: 28 (Adaugat la data 09.09.2020) Vizualizare
                                                   • Balaciu HCL nr.27 din 09.09.2020 Nr: 27 (Adaugat la data 09.09.2020) Vizualizare
                                                    • Balaciu HCL nr.26 din 09.09.2020 Nr: 26 (Adaugat la data 09.09.2020) Vizualizare
                                                     • Balaciu HCL nr.25 din 09.09.2020 Nr: 25 (Adaugat la data 09.09.2020) Vizualizare
                                                      • Balaciu HCL nr.24 din 03.08.2020 Nr: 24 (Adaugat la data 03.08.2020) Vizualizare
                                                       • Balaciu HCL nr.23 din 03.08.2020 Nr: 23 (Adaugat la data 03.08.2020) Vizualizare
                                                        • Balaciu HCL nr. 22 din 28.05.2020 Nr: 22 (Adaugat la data 28.05.2020) Vizualizare
                                                         • Balaciu HCL nr. 21 din 28.05.2020 Nr: 21 (Adaugat la data 28.05.2020) Vizualizare
                                                          • Balaciu HCL nr. 20 din 28.05.2020 Nr: 20 (Adaugat la data 28.05.2020) Vizualizare
                                                           • Balaciu HCL nr. 19 din 28.05.2020 Nr: 19 (Adaugat la data 28.05.2020) Vizualizare
                                                            • Balaciu HCL nr. 18 din 07.04.2020 Nr: 18 (Adaugat la data 07.04.2020) Vizualizare
                                                             • Balaciu HCL nr. 17 din 07.04.2020 Nr: 17 (Adaugat la data 07.04.2020) Vizualizare
                                                              • Balaciu HCL nr. 16 din 18.03.2020 Nr: 16 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                               • Balaciu HCL nr. 15 din 18.03.2020 Nr: 15 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                                • Balaciu HCL nr. 14 din 18.03.2020 Nr: 14 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                                 • Balaciu HCL nr. 13 din 18.03.2020 Nr: 13 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                                  • Balaciu HCL nr. 12 din 18.03.2020 Nr: 12 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                                   • Balaciu HCL nr. 11 din 18.03.2020 Nr: 11 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                                    • Balaciu HCL nr. 10 din 18.03.2020 Nr: 10 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                                     • Balaciu HCL nr. 09 din 18.03.2020 Nr: 09 (Adaugat la data 18.03.2020) Vizualizare
                                                                      • Balaciu HCL nr. 08 din 26.02.2020 Nr: 08 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                       • Balaciu HCL nr. 07 din 26.02.2020 Nr: 07 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                        • Balaciu HCL nr. 06 din 26.02.2020 Nr: 06 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                         • Balaciu HCL nr. 05 din 26.02.2020 Nr: 05 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                          • Balaciu HCL nr. 04 din 26.02.2020 Nr: 04 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                           • Balaciu HCL nr. 03 din 26.02.2020 Nr: 03 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                            • Balaciu HCL nr. 02 din 26.02.2020 Nr: 02 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                             • Balaciu HCL nr. 01 din 26.02.2020 Nr: 01 (Adaugat la data 26.02.2020) Vizualizare
                                                                              Anul 2019
                                                                              • Proiect de hotarare nr. 4689 Nr: 4689 (Adaugat la data 30.07.2019) Vizualizare
                                                                               • Anunt public nr. 2315 din 30.07.2019 privind intentie adoptare hot 4689 Vizualizare
                                                                               • P.A.P. – Balaciu Vizualizare
                                                                              • privind HCL nr. 15 din 27.03.2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr.235 din 20.12.2018 Nr: 15 (Adaugat la data 27.03.2019) Vizualizare
                                                                               • privind HCL nr. 14 din 27.03.2019 privind revocarea a H.C.L. Balaciu 5/23.01.2019 pentru modificarea H.C.L. Balaciu nr.39 din 18.12.2018 referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 Nr: 14 (Adaugat la data 27.03.2019) Vizualizare
                                                                                • privind HCL nr. 13 din 27.03.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 13 (Adaugat la data 27.03.2019) Vizualizare
                                                                                 • privind Proiect de hotarare nr. 4683 din 04.03.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 Nr: 4683 (Adaugat la data 04.03.2019) Vizualizare
                                                                                 • privind Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu si al activitatilor autofinantate, finantate integral din venituri proprii pe anul 2019 Nr: f.n. (Adaugat la data 22.02.2019) Vizualizare
                                                                                  • privind HCL nr. 12 din 13.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei fază Proiect tehnic de execuţie aferentă obiectivului de investiţii ,, Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu, cu satele componente, judetul Ialomiţa Nr: 12 (Adaugat la data 13.02.2019) Vizualizare
                                                                                   • privind Anunt nr. 134 din 16.01.2019 sedinta ordinara 23.01.2019 Nr: 134 (Adaugat la data 16.01.2019) Vizualizare
                                                                                    Anul 2018
                                                                                    • privind Proiect de hotarare nr. 4684 din 02.04.2018 Nr: 4684 (Adaugat la data 02.04.2018) Vizualizare
                                                                                     • Anunt public intentie adoptare proiect 4684 Vizualizare
                                                                                    • privind Proces verbal sedinta ordinara 27.02.2018 Nr: f.n. (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                     • privind HCL nr. 15 din 27.02.2018 Nr: 15 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                      • privind HCL nr. 14 din 27.02.2018 Nr: 14 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                       • privind HCL nr. 13 din 27.02.2018 Nr: 13 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                        • privind HCL nr. 12 din 27.02.2018 Nr: 12 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                         • privind HCL nr. 11 din 27.02.2018 Nr: 11 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                          • privind HCL nr. 10 din 27.02.2018 Nr: 10 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                           • privind HCL nr. 9 din 27.02.2018 Nr: 09 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                            • privind HCL nr. 8 din 27.02.2018 Nr: 08 (Adaugat la data 27.02.2018) Vizualizare
                                                                                             • privind Proiect de hotarare nr. 4676 din 15.01.2018 Nr: 4676 (Adaugat la data 15.01.2018) Vizualizare
                                                                                              • Anunt public nr. 122 din 15.01.2018 intentie adoptare proiect 4676 Vizualizare
                                                                                             • privind Proiect de hotarare nr. 4675 din 15.01.2018 Nr: 4676 (Adaugat la data 15.01.2018) Vizualizare
                                                                                              • Anunt public nr. 121 din 15.01.2018 intentie adoptare proiect 4675 Vizualizare
                                                                                             Anul 2017
                                                                                             • privind Proiect de hotarare nr. 3793 din 29.12.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2018 Nr: 3793 (Adaugat la data 29.12.2017) Vizualizare
                                                                                              • privind Proces verbal sedinta ordinara 19.12.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                               • privind acordarea burselor de merit pentru elevii din cadrul Scolii gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, în anul 2017 Nr: 46 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                                • privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2017 Nr: 45 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                                 • privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 44 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                                  • privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap,pentru anul 2018 Nr: 43 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                                   • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 Nr: 42 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                                    • privind validarea mandatul de consilier local în Consiliul Local al comunei Balaciu,judetul Ialomiţa, doamnei Dinu-Niculae Dorina-Alina Nr: 41 (Adaugat la data 19.12.2017) Vizualizare
                                                                                                     • Proces verbal sedinta extraordinara 28 07 2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 28.07.2017) Vizualizare
                                                                                                      • Proces verbal sedinta extraordinara 24 05 2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                       • privind aprobarea asocierii comunei BALACIU cu judetul Ialomiţa şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa Nr: 23 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                        • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 22 (Adaugat la data 24.05.2017) Vizualizare
                                                                                                         • Proces verbal sedinta extraordinara 20 04 2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 20.04.2017) Vizualizare
                                                                                                          • privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice şi a Programului anual al achiziţiilor publice ale comunei Balaciu pe anul 2017 Nr: 21 (Adaugat la data 20.04.2017) Vizualizare
                                                                                                           • privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2017 Nr: 20 (Adaugat la data 20.04.2017) Vizualizare
                                                                                                            • privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare Nr: 19 (Adaugat la data 20.04.2017) Vizualizare
                                                                                                             • Proces verbal sedinta extraordinara 29 03 2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                              • privind utilizarea excedentului anului 2016, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în cadrul secţiunii de funcţionare la sursa ,,E,, bugetul local de venituri şi subvenţii Nr: 18 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                               • privind acceptarea succesiunii vacante, rămase în urma defunctei Iliescu Hermina Verginia şi înscrierea în inventarul domeniul privat al comunei Balaciu a bunurilor ce formează masa succesorală Nr: 17 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                • privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Şerban Milica Nr: 16 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                 • privind modificarea HCL Balaciu nr.21 din 18.09.2008 privind aprobarea asocierii Consiliului local Balaciu cu Consiliile locale Ciochina , Munteni –Buzau , Sarateni , Sfântu Gheorghe , Ion Roata , Garbovi si cu Consiliul Judetul Ialomita în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO 2008” . Nr: 15 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                  • privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire si percepere a taxelor speciale Nr: 14 (Adaugat la data 29.03.2017) Vizualizare
                                                                                                                   • Proces verbal sedinta de indata 24 02 2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 24.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                    • privind aprobarea achiziţiei de dotari cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator , pentru obiectivul de investiţii : “REABILITARE ŞI DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ – ARHIMANDRIT TEOFIL – ÎN COMUNA BALACIU , JUD. IALOMITA” Nr: 13 (Adaugat la data 24.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                     • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii : “REABILITARE ŞI DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ – ARHIMANDRIT TEOFIL – ÎN COMUNA BALACIU , JUD. IALOMITA Nr: 12 (Adaugat la data 24.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                      • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (TVA 19%) şi a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii : DISPENSAR MEDICAL IN COMUNA BALACIU , JUD. IALOMITA Nr: 11 (Adaugat la data 24.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                       • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (TVA 19%) şi a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii : “BAZĂ SPORTIVĂ LA SCOALA GIMNAZIALĂ – ARHIMANDRIT TEOFIL , ÎN COMUNA BALACIU , JUD. IALOMIŢA” Nr: 10 (Adaugat la data 24.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                        • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi (TVA 19%) şi a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL, pentru obiectivul de investiţii : MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN COMUNA BALACIU , CU SATELE COMPONENTE , JUD. IALOMITA Nr: 9 (Adaugat la data 24.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                         • Proces verbal sedinta extraordinara 17 02 2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                          • proces verbal incheiat astazi 17.02.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                           • MINUTA Incheiată astazi 17.02.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                            • privind acoperirea definitivă în anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare,sursa A ,,buget local ,, din excedentul anilor anteriori Nr: 8 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                             • privind însusirea Hotărârilor nr.1/25.01.2017 şi nr.2/25.01.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară,,ECO 2008,, de stabilire a cotizaţiei şi a contribuţiei membrilor asociaţi pentru anul 2017 Nr: 7 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                              • privind modificarea HCL Balaciu nr.28 din 21.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017 Nr: 6 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                               • privind acoperirea în anul 2017 a deficitului secţiunii de funcţionare,sursa E ,,bugetul local de venituri si subvenţii,, din excedentul anilor anteriori Nr: 5 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                • privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 4 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                 • privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap, pentru anul 2017 Nr: 3 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                  • privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Balaciu în anul şcolar 2017-2018 Nr: 2 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                   • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 1 (Adaugat la data 17.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                    • privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din comuna Balaciu şi aprobarea regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare Nr: 3754 (Adaugat la data 01.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                     • privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire si percepere a taxelor speciale Nr: 3753 (Adaugat la data 01.02.2017) Vizualizare
                                                                                                                                      Anul 2016
                                                                                                                                      • Proces verbal sedinta extraordinara 21 12 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 21.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                       • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 Nr: 28 (Adaugat la data 21.12.2016) Vizualizare
                                                                                                                                        • Proces verbal sedinta extraordinara 29 11 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 29.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                         • Proces verbal sedinta de indata 24 11 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 24.11.2016) Vizualizare
                                                                                                                                          • Proces verbal sedinta extraordinara 29 09 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 29.09.2016) Vizualizare
                                                                                                                                           • Proces verbal sedinta extraordinara 31 08 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 31.08.2016) Vizualizare
                                                                                                                                            • Proces verbal sedinta de indata 08 07 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 08.07.2016) Vizualizare
                                                                                                                                             • Proces verbal sedinta extraordinara 24 05 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 24.05.2016) Vizualizare
                                                                                                                                              • Proces verbal sedinta de indata 31 03 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 31.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                               • Proces verbal sedinta de indata 30 03 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 30.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                • Proces verbal sedinta de indata 28 03 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 28.03.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                 • Proces verbal sedinta ordinara 18.02.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                  • Proces verbal sedinta extraordinara 18 02 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                   • Minuta sedinta ordinara incheiată astazi 18.02.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                    • pentru abrogarea HCL Balaciu nr.25 din 10.12.2015 privind organizarea structurii de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului,amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balaciu Nr: 11 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                     • privind aprobarea încadrării unor drumuri de exploatare de pe raza comunei Balaciu, judeţul Ialomita, în categoria drumurilor comunale Nr: 10 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                      • privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2016 Nr: 9 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                       • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic- detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţie ,,Asfaltare strada Piscului în lungime de 2384,54 m în comuna Balaciu,judeţul Ialomiţa,, Nr: 8 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                        • privind acoperirea deficitului secţiunii de funcţionare,sursa E ,,bugetul local de venituri si subvenţii,, din excedentul anului 2015 Nr: 7 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                         • pentru modificarea HCL Balaciu nr.23 din 10.12.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 Nr: 6 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                          • privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligaţii de plată restante Nr: 5 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                           • privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 4 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                            • privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Balaciu în anul şcolar 2016-2017 Nr: 3 (Adaugat la data 18.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                             • Proces verbal sedinta extraordinara 03 02 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 03.02.2016) Vizualizare
                                                                                                                                                              • privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2016 Nr: 3752 (Adaugat la data 15.01.2016) Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                               Anul 2015
                                                                                                                                                               • Proces verbal sedinta ordinara din 10.12.2015 Nr: f.n. (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                • privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2015 Nr: 26 (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                 • privind organizarea structurii de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării lucrărilor de construcţii în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balaciu Nr: 25 (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                  • privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Balaciu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia Nr: 24 (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                   • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 Nr: 23 (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                    • privind aprobarea modalităţilor de înscriere a datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019 Nr: 22 (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                     • pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 Nr: 21 (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                      • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 20 (Adaugat la data 10.12.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                       • proces verbal sedinta ordinara 15.06.2015 Nr: f.n. (Adaugat la data 15.06.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                        • privind aprobarea vânzării unui teren intravilan având categoria de folosinţă curţi-construcţii, aflat în proprietatea privată a comunei Balaciu Nr: 15 (Adaugat la data 15.06.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                         • privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2015 Nr: 14 (Adaugat la data 15.06.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                          • proces verbal sedinta ordinara Nr: f.n. (Adaugat la data 28.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                           • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 13 (Adaugat la data 28.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                            • privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna martie 2015 Nr: 12 (Adaugat la data 28.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                             • privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2014, ianuarie – febuarie 2015 Nr: 11 (Adaugat la data 28.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                              • proces – verbal de indata Nr: f.n. (Adaugat la data 22.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                               • privind modificarea unor termene prevăzute în anexa 2 la HCL Balaciu nr.5 din 27.02.2015 pentru aprobarea studiului de oportunitate,a caietului de sarcini,a pretului şi a contractului privind închirierea păsunilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Balaciu Nr: 10 (Adaugat la data 22.04.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                • proces verbal sedinta ordinara Nr: f.n. (Adaugat la data 30.03.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                 • privind modificarea HCL Balaciu nr.5 din 27.02.2015 pentru aprobarea studiului de oportunitate,a caietului de sarcini,a pretului şi a contractului privind închirierea păsunilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Balaciu Nr: 9 (Adaugat la data 30.03.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                  • privind aprobarea aderării comunei BALACIU la teritoriul ,,Grupul de Acţiune Locală Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga,, Nr: 8 (Adaugat la data 30.03.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                   • privind modificarea HCL Balaciu nr.32 din 17.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 Nr: 7 (Adaugat la data 30.03.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                    • proces – verbal de indata Nr: f.n. (Adaugat la data 04.03.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                     • proces verbal sedinta ordinara Incheiat astazi 27.02.2015 Nr: F.N. (Adaugat la data 27.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                      • proces verbal sedinta ordinara Nr: f.n. (Adaugat la data 27.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                       • pentru aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini,a pretului si a contractului privind inchirierea pasunilor permanente aflate in domeniul privat al comunei Balaciu Nr: 5 (Adaugat la data 27.02.2015) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Balaciu si al serviciilor publice de interes local incepand cu anul 2015 Nr: 4 (Adaugat la data 27.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                         • pentru aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 Nr: 3 (Adaugat la data 27.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                          • privind validarea mandatului de consitier local al domnului Vataselu Constantin Nr: 2 (Adaugat la data 27.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                           • privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 1 (Adaugat la data 27.02.2015) Vizualizare
                                                                                                                                                                                            Anul 2014
                                                                                                                                                                                            • Proces verbal sedinta ordinara 30.04.2014 Nr: F.N. (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea Raportului de adjudecare a licitatiei publice de vânzare a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei Balaciu Nr: 20 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                              • privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Balaciu în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de construcţii, finanţate din bugetul local Nr: 19 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea concesionării unui teren intravilan,având categoria de folosinţă curţi-construcţii,aflat în proprietatea privată a comunei Balaciu Nr: 18 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                • pentru modificarea HCL Balaciu nr.10 din 25.02.2014 privind aprobarea vânzării directe a unui teren intravilan având categoria de folosinţă curţi-construcţii, aflat în proprietatea privată a comunei Balaciu Nr: 17 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                 • pentru modificarea HCL Balaciu nr.9 din 25.02.2014 privind aprobarea vânzării directe a unui teren intravilan având categoria de folosinţă curţi-construcţii, aflat în proprietatea privată a comunei Balaciu Nr: 16 (Adaugat la data 30.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                  • proces verbal sedinta extraordinară a Consiliului Local Balaciu 09.04.2014 Nr: f.n. (Adaugat la data 09.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                   • pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea,administrarea, exploatarea şi concesionarea/închirierea păsunilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Balaciu Nr: 15 (Adaugat la data 09.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                    • pentru modificarea HCL Balaciu nr.4 din 25.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, proprietatea privată a comunei Balaciu Nr: 14 (Adaugat la data 09.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                     • privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judeţului Ialomiţa Nr: 13 (Adaugat la data 09.04.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                      • privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren intravilan avand categoria de folosinta curti-constructii, aflat in proprietatea privata a comunei Balaciu Nr: 10 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                       • privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren intravilan avand categoria de folosinta curti-constructii, aflat in proprietatea privata a comunei Balaciu Nr: 9 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren intravilan avand categoria de folosinta curti-constructii, aflat in proprietatea privata a comunei Balaciu Nr: 8 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                         • privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren intravilan avand categoria de folosinta curti-constructii, aflat in proprietatea privata a comunei Balaciu Nr: 7 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                          • privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren intravilan avand categoria de folosinta curti_constructii, aflat in proprietatea privata a comunei Balaciu Nr: 6 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                           • privind acordarea dreptului de uz si seruitute, cu titlu gratuit, pentru un teren in suprafata de 78 mp si a zoneiaferente drumului de exploatare De12 , in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA Nr: 5 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                            • pentru aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile – terenuri si constructii, proprietatea privata a comunei Balaciu Nr: 4 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                             • privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2014, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.41 6/2001, cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 3 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                              • pentru modificarea HCL Balaciu nr.34 din 20.12.20I3 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 Nr: 2 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                               • privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2014 Nr: 1 (Adaugat la data 25.02.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                • pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, proprietatea privată a comunei Balaciu Nr: 3804 (Adaugat la data 21.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                 • privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2014 Nr: 3801 (Adaugat la data 21.01.2014) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                  Anul 2013
                                                                                                                                                                                                                  • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 Nr: F.N. (Adaugat la data 04.12.2013) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                   • anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de act normativ pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014 Nr: 2389 (Adaugat la data 19.11.2013) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                    Anul 2012
                                                                                                                                                                                                                    • Proces verbal sedinta ordinara 23.02.2012 Nr: F.N. (Adaugat la data 29.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                     • privind organizarea reţelei şcolare de pe raza comunei Balaciu în anul şcolar 2012-2013 Nr: 4 (Adaugat la data 29.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                      • privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nr: 3 (Adaugat la data 29.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                       • pentru modificarea HCL Balaciu nr.21 din 20.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012 Nr: 2 (Adaugat la data 29.02.2012) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                        • privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2012 Nr: 1 (Adaugat la data 29.02.2012) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                         Anul 2011
                                                                                                                                                                                                                         • Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 Nr: 21 (Adaugat la data 31.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                          • Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Balaciu pe anul 2011 Nr: 20 (Adaugat la data 31.12.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                           • Proiect de hotarare privind impozitele si taxele locale pe anul 2012 Nr: 11 (Adaugat la data 28.11.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                            • Nr: (Adaugat la data 26.08.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                             • Nr: (Adaugat la data 23.08.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                              • Hotarare privind aprobarea bugetului local Nr: 6 (Adaugat la data 28.02.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                               • Proiect de Hotarare pentru modificarea si completarea HCL Balaciu nr.11 din 27.05.2010 Nr: 3 (Adaugat la data 17.02.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                • Proiect de Hotarare privind stabilirea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliul de Administratie al Scolii Nr: 2 (Adaugat la data 10.02.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                 • Proiect de Hotarare privind aprobarea listei bunurilor Nr: 1 (Adaugat la data 08.02.2011) Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                  • Proiect de Hotarare Nr: 7 (Adaugat la data 19.01.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                   • Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local Nr: 6 (Adaugat la data 19.01.2011) Vizualizare Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                    • Proiect de Hotarare privind înfiinţarea Poliţiei Locale Nr: 5 (Adaugat la data 19.01.2011) Vizualizare
                                                                                                                                                                                                                                     • Proiect de Hotarare privind constituirea Comisiei locale de ordine publică Nr: 4 (Adaugat la data 19.01.2011) Vizualizare Vizualizare