REGISTRUL pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la PROIECTELE HOTARÂRILOR autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ