Formulare administrative


Cerere pentru emitere Certificat de urbanism: click aici
Cerere eliberare certificat edificare constructie: click aici

   Pentru emiterea Certificatului de Urbanism informare, dezmembrare, alipire sunt necesare următoarele acte:

 1 dosar continand
- cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi (original); pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii, - plan de incadrare in zona(copie),
- schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.

 1 dosar conţinând :
- cerere tip de emitere certificat de urbanism, completata integral cu specificarea parcelelor care se alipesc sau se dezmembreaza, conform precizarilor din formular, 1 exemplar,
- copie act de proprietate,
- cadastru : plan de amplasament, fisa corpului de proprietate, extras de carte funciara la zi (copie) pentru fiecare parcela in parte in cazul alipirii,
- plan de incadrare in zona(copie),
- schita cu parcelele alipite sau dezmembrate, dupa caz.

Cu aceste acte solicitantul vine la compertimentul impozite şi taxe, pentru a i se calcula taxa de emitere a certificatului de urbanism.
Solicitantul poate plati aceasta suma cu chitanţă la casieria Primariei Balaciu sau prin ordin de plata.
Dovada plaţii taxei(în copie) împreună cu cererea de emitere a certificatului şi cu cele două dosare se depun la registratură.
Termen de emitere a certificatului de urbanism: 30 zile de la data
depunerii documentaţiei
Certificatul se ridică de la compartimentul urbanism.

 • Cerere eliberare adeverinta teren agricol extravilan: click aici
 • Cerere eliberare adeverinta teren agricol societati: click aici
 • Cerere eliberare atestat de producator si a carnetului de comercializare: click aici
 • Cerere eliberare certificatului de nomenclatura stradala si adresa: click aici
 • Cerere eliberare pentru eliberarea adeverinta anexei nr 1 - Legea 145 din 2014 pentru comercializarea produselor agricole pe piata libera: click aici

 • Formular cerere acordare ajutor social - alocatie sustinere si ajutor incalzire: click aici
 • Formular adeverinta angajator pentru concediu crestere copil: click aici
 • Formular cerere indemnizatie cresterea copilului, alocatie de stat, stimulent de insertie: click aici
 • Cerere efectuare ancheta sociala pentru evaluarea persoanei cu handicap: click aici
 • Cererea acordare indemnizatie pentru persoana cu handicap: click aici
 • Cerere angajare asistent personal: click aici
 • Cerere eliberare diverse adeverinte: click aici

Subpagini (1): Taxe si impozite locale