Coronavirus COVID-19

Criterii de acordare ajutor deces legate de prevenirea COVID 19: click aici

Actualizarea MODELULUI declarației pe proprie răspundere pe care trebuie să-l completeze românii pentru a putea ieși din casă privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate. Puteţi downloada formularul aici. Documentul poate fi redactat/completat de pe PC/laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

https://cetrebuiesafac.ro/  este un ghid cu reguli de interacțiune, acțiune și comportament recomandate în timpul situației de urgență generată de pandemia COVID-19. 

PLAN DE MĂSURI pentru prevenirea, combaterea şi gestionarea infectiilor cu coronavirus COVID-19 la nivelul U.A.T. comuna Balaciu - Anexa la Hotărârea CLSU nr.4 din 13.03.2020  Vizualizare

ANUNT PUBLIC Vizualizare

AVÂND ÎN VEDERE HOTĂRÂREA NR.4 DIN 13.03.2020 A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BALACIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MASURI PENTRU PREVENIREA, COMBATEREA ŞI GESTIONAREA INFECŢIILOR CU CORONAVIRUSUL COVID 19, ADUCEM LA CUNOSTINŢA PUBLICULUI CĂ ACTIVITATEA INSTITUŢIEI, PÂNĂ LA DATA DE 31.03.2020, SE VA DESFĂŞURA ÎN URMĂTOARELE CONDIŢII:

1. Toate cererile prin care se solicită eliberarea de adeverinte, certificate, dovezi, publicatii de vanzare a terenurilor ,certificate fiscale, se vor adresa on-line, pe adresa de e-mail a instituţiei - primaria@balaciu.ro, pe fax.0243261058 sau prin posta.Formularele de cereri se regasesc pe site-ul instituţiei : www.balaciu.ro/informatii-publice/formulare administrative.
2. Reducerea/suspendarea efectuării anchetelor sociale la domiciliul populaţiei.
3. Suspendarea audienţelor până la data de 31.03.2020

PRIMAR Mirel-Dănuţ SIMION

Masuri de preventie Coronavirus: 
Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate, în timpul îngrijirii la domiciliu și în spitale în contextul situației actuale de circulație a noului coronavirus (2019-nCoV): click aici