Alegeri 2020

Alegeri Parlamentare: 06.12.2020
 
– Balaciu DP nr.91 din 03.12.2020 privind stabilirea de masuri a scrutinului pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din data de 06.12.2020 Vizualizare
– Balaciu DP nr.79 din 11.11.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza comunei Balaciu, pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor din anul 2020  Vizualizare
– Balaciu DP nr.77 din 10.11.2020 privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral  Vizualizare
– Balaciu DP nr.76 din 04.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în cadrul campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2020 Vizualizare
 
Alegeri locale: 27.09.2020
 

– Comunicare nr. 4570 din 29.10.2020 privind Incheierea judecatoriei de validare a CL 2020 Vizualizare
– Adresa nr. 4547 din 27.10.2020 privind Incheiere validare primar 2020 – dl. Mihu Cornel Vizualizare

 
 Corpul experților electorali
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, potrivit cărora cererile de admitere în Corpul experților electorali pot fi depuse la primari, la prefecți ori la Autoritatea Electorală Permanentă, vă rugăm să aduceți la cunoștința persoanelor interesate modelele cererilor și a declarației de confidențialitate, prin publicarea acestora pe pagina proprie de internet.

De asemenea, o scurtă informare cu privire la Corpul experților electorali, pe care o găsiți mai jos.

 

Ce reprezintă Corpul experților electorali? 
Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile locale din anul 2020, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 250 lei.

În această perioadă, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata salariului.

Primirea indemnizaţiei de mai sus (250 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.

Pentru indemnizaţiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

De asemenea, aceștia au dreptul la o indemnizație de protocol de 20 de lei pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.

În plus, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinței

eliberate în acest sens de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Cine poate fi expert electoral?
Poate intra în Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) 
a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 – pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau 
de locțiitor al acestuia – pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă. Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: bj.ialomița@roaep.ro

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate, o copie a actului de studii și o declarație de confidențialitate.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat–.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf

 

Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.

Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.

 

Cerere admitere examen CEE: click aici

Cerere admitere aviz favorabil CEE tara: click aici

Declaratie confidentialitate experti: click aici

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE 
NR. 14 BALACIU JUDEŢUL IALOMIŢA 
 
 • Anunt nr. 89 din 21.09.2020 completare birou BESv: click aici
 • Proces verbal din 25.08.2020 privind definitivarea completării Biroului Electoral de Circumscripţie nr.14 Balaciu -complet BECirc etapa II: click aici
 • Proces verbal nr. 50 din 24.08.2020 privind ramanerea definitiva a candidaturilor B.E.Circ. nr.14 Balaciu: click aici
 • Hotararea nr.8 din 25.08.2020 pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot: click aici
 • Hotararea nr.7 din 18.08.2020 cadidatura consilieri PRO – BEC 14 Balaciu: click aici
 • Hotararea nr.6 din 18.08.2020 cadidatura primar PRO – BEC 14 Balaciu: click aici
 • Hotararea nr.5 din 18.08.2020 cadidatura consilieri PI – BEC 14 Balaciuclick aici
 • Hotararea nr.4 din 17.08.2020 cadidatura consilieri PSD: click aici
 • Hotararea nr.3 din 17.08.2020 cadidatura primar PSD: click aici
 • Hotararea nr.2 din 13.08.2020 inregistrare candidaturi consilieri PNL BEC nr. 14 Balaciu; click aici
 • Hotararea nr.1 din 13.08.2020 inregistrare candidatura primar PNL BEC nr. 14 Balaciu: click aici
 • PROCES VERBAL: încheiat azi 09.08.2020 privind completării Biroului Electoral de Circumscripţie nr.14 Balaciu: click aici

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.14 
COMUNA BALACIU
JUDETUL IALOM ITA
Nr.6 din 08.08.2020

privind sediul si datele de contact ale Biroului electoral de Circumscriptie 

Sediul: Primaria Balaciu (Sala de şedinţă a Consiliului Local), sat Balaciu, str. calea Bucuresti nr.22 

Date de contact: E-mail – il.balaciu@bec.ro
                         Telefon – 0243261244
                         Preşedinte – 0729881021
                         Loctiitor – 0767172438

Program de lucru cu publicul: 
– zilnic 9 – 17
– În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenta biroului, activitatea de lucru cu publicul se încheie la ora 24.
 
           PRESEDINTE                                                            LOCŢIITOR 
 
              Trandafir Alexandru Viorel                                         Gheorghe Geanina Speranţa

Anunt public privind numerotarea si delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Balaciu pentru alegerea Presedintelui Vizualizare