Proiecte Investitionale

- HCL nr. 12 din 13.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei fază Proiect tehnic de execuţie aferentă obiectivului de investiţii ,, Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu, cu satele componente, judetul Ialomiţa,,: click aici

- RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI nr. 1022 din 07.05.2013 pentru documentatia ,,Plan urbanistic zonal–Realizare centrală fotovoltaică şi racord electric,,: click aici